Obchodní podmínky

1. Objednávání

Nabízíme Vám možnost nákupu přímo z vašeho domova, kde můžete nabízené zboží kupovat neomezeně. Pokud nakupujete v našem obchodě poprvé, je vhodné, abyste se zaregistrovali, pokud jste u nás již nakupovali, stačí zadat jméno a heslo.

2. Výběr, přidání produktu do košíku

Vyberte si dle vlastního uvážení produkt a stiskněte tlačítko koupit a Vámi Vybrané zboží se ocitá v nákupním košíku (jeho stav můžete libovolně sledovat a upravovat průběžně po dobu vašeho výběru). Nezapomeňte uvést druh zboží a počet kusů. Minimální odebrané množství není stanoveno, rádi Vám zašleme i 1 vybraný kus. Ceny jsou včetně DPH. Obsah košíku můžete až do odeslání a potvrzení objednávky libovolně měnit Např. stisknutím tlačítka „Smazat z košíku".

3. Dokončení nákupu a potvrzení objednávky

Pokud jste zkontrolovali obsah košíku a jste s výběrem spokojeni můžete zmáčknout tlačítko „dokončit objednávku". O přijetí objednávky budete informováni prostřednictvím e-mailové zprávy.

4. Zrušení objednávky

Objednávku je možné zrušit telefonicky na tel. č. 723 339 614 nebo prostřednictvím e-mailové zprávy na info@bylinnalekarna.cz a to do 24 hodin od závazného potvrzení. Ke zrušení je nutné nahlásit nebo napsat popis, jméno, adresu a počet kusů objednaného zboží, poté opět vyčkat na potvrzení.

5. Balné a poštovné

Objednané zboží vám zašleme na dobírku prostřednictvím:

 1. Česká Pošta dobírka 135,-Kč

     Česká Pošta při platbě převodem z účtu - dopravné,balné   99,-Kč

2. DPD dobírka 120,-Kč

     DPD při platbě převodem z účtu - dopravné,balné 95,-Kč

3. Zásilkovna dobíkra 75,-

    Zásilkovna při platbě převodem z účtu - dopravné,balné 59,-Kč.

Pokud objednávka přesáhne 1500,-Kč poštovné je ZDARMA.

Upozorňujeme, že převoz zboží na jinou než zadanou adresu (pokud se balík vrátí opět zpět a zákazník vyžaduje znovu zaslání balíku) účtujeme opětovnou dobírku. Tedy 2x .dle výběru dopravce.

6. Dodací lhůta

Zboží zasíláme i na dobírku, expedujeme většinou hned následující den po obdržení objednávky. V případě, že vámi vybrané zboží není momentálně na skladě, vás budeme neprodleně informovat buď telefonicky nebo e-mailem. V tomto případě expedujeme max. do 14 dnů

7. Reklamace a záruka

Reklamace zboží probíhá stejným způsobem jako reklamace zboží při nákupu v kamenném obchodě. Za vady vzniklé při přepravě zboží k reklamaci neodpovídáme.

Postup při reklamaci:

A) Nejprve nás o reklamaci informujte telefonicky 723 339 614 nebo e-mailem na info@bylinnalekarna.cz k rukám paní Vrzákové.

B) Poté po domluvě s odpovědnou osobou zašlete zboží spolu s jakýmkoliv dokladem, prostřednictvím kterého bude prokazatelné, kdy bylo zboží zakoupeno - jako DOPORUČENÝ BALÍK - nikoliv na DOBÍRKU! na naši adresu.

V případě, že vaše reklamace bude shledána jako oprávněná, veškeré náklady, které vám vzniknou v souvislosti s uplatněním reklamace, vám budou následně uhrazeny. Na prodávané věci, na jejímž obalu nebo přiloženém návodu je vyznačena lhůta k použití (např. potraviny, vitamíny, kosmetika) skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Kupující je povinen zboží prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečných odkladů. V případě zjištění závad je povinen je oznámit neprodleně do 3 dnů od převzetí zásilky.

8. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Jelikož nemáte možnost si zboží prohlédnout za stejných podmínek jako v kamenném obchodě, máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se takto rozhodnete, musíte vrátit nepoškozené zboží, bez známek užívání a opotřebení a v původním obalu (vč. daňového dokladu). Zákazníkovi bude neprodleně - dohodnutým způsobem vrácena částka odpovídající účtované ceně zboží bez poštovného.

9. Zvláštní ujednání

Každá Vaše objednávka (pokud nebylo provedeno její storno viz článek č.4.) ze závazná (občanský zákoník § 544-545, zákon č.40/1964Sb.) Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, budeme požadovat úhradu nákladů vzniklých odesláním zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokutu) ve výši 500,-Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v udané výši.

10. Další informace

Poskytnutí osobních údajů při objednávce vyslovuje poskytovatel (subjekt údajů) souhlas společnosti CS Aktuel servis s.r.o. Bylinná lékárna (správci údajů) se zpracováním těchto údajů a s jejich využitím pro účely zasílání reklamních informací. S osobními údaji bude nakládáno pouze způsobem odpovídajícím příslušným ustanovením zákon č. 101/2000Sb. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel se zavazuje nepředávat osobní údaje třetím stranám.

11. Ochrana osobních údajů

11.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

11.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

11.4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

11.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

11.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

11.7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  •  požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  •  požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

11.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.